20 D'0CTUBRE "NIT DEL RITME"

Enllaços interessants

CLUB DEL RITME afrollatí

Club del Ritme afrollatí , pretén omplir el buit existent en el camp de la formació i difusió dels instruments de la secció rítmica, baix, bateria i percussió.
En les diferents escoles de música existents al Masnou i a la comarca, ens trobem que el cant, els instruments de corda o de vent i el piano hi són ben presents. En menor mesura hi trobem baix i bateria, i la percussió resulta inexistent.

Pàgines