TRES TOMBS

Aquesta gran festa popular no hauria estat possible sense
la participació de una gran part de persones que amb moltes ganes, han posat el gra de sorre i també l`esforç de
la organització de tots aquells que d`una manera o d`una alte, portan gran part de temps preparant aquesta festa.
Comparteix