ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOL SOLET

Dades de l'entitat

Nom
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOL SOLET
Adreça
PERE GENOVÉ 9-11
Codi postal
08320
Telèfon
93.540.90.49
Adreça de correu electrònic solsolet@elmasnou.cat
Àmbit
educatiu