13-12-2013 REUNIÓ DE JUNTA

CONVOCATÒRIA JUNTA EXECUTIVA

-DIA: 13 de desembre de 2013, divendres
-HORA: A les 6 de la tarda.
-LLOC: Baixada al Port, 10-12

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- EQUIPS INFORMÀTICS
3. ACTIVITATS
4.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix