17-12-2011 REUNIÓ DE JUNTA

-DIA: 17 de desembre de 2011, dissabte
-HORA: A les 6 de la tarda.
-LLOC: Local Social

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- PARLAMENT PRESIDENT AFEM
3.- REALITZACIONS MAQUETISME
4.- ACTA NADALENC
5.- PRECS i PREGUNTES.

NOTA.- No hi ha hagut reunió de Junta. S'ha celebrat la despedida de l'any.

Comparteix