18-3-2016 ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

-DIA: 18 de març de 2016, divendres.

-HORA: A les 17.30h., primera convocatòria
A les 18.00h., segona convocatòria.

-LLOC: Local social: Baixada al Port, 10-12

ORDRE DEL DIA

1.- ACTA ANTERIOR, Nº 164, 19-2-2016
2.- ELECCIONS NOVA JUNTA
3.- PRECS i PREGUNTES

El Masnou, 20 de febrer de 2016

A F E M
AMICS DEL FERROCARRIL DEL MASNOU
El President: Albert Ballester i Muñoz

Comparteix