19-2-2016 ASSEMBLEA

ASSEMBLEA GENERAL

-DIA: 19 de febrer de 2016, divendres.

-HORA: A les 17.30h., primera convocatòria.
A les 18.00h., segona convocatòria.

-LLOC: Local social: Baixada al Port, 10-12

ORDRE DEL DIA

APROVÀ, SI S’ESCAU:

1.- ACTA ANTERIOR
2.- MEMÒRIA ANY 2015
3.- ESTAT DE COMPTES ANY 2015
4.- PRESSUPOST ANY 2016
5.- PROJECTE ANY 2016
6.- CANVIS JUNTA
6.- PRECS i PREGUNTES

El Masnou, 22 de gener de 2016

A F E M
AMICS DEL FERROCARRIL DEL MASNOU
El President: Albert Ballester i Muñoz

Comparteix