2-3-2012 REUNIÓ DE JUNTA

DIA: 2, divendres.
HORA: A les 6.30 tarda.
LLOC: Local social.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura acta anterior.
2. Activitats.
3. Assemblea Olot.
4. Precs i preguntes.

Comparteix