20-2-2015 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

-DIA: 20 de febrer de 2015, divendres.

-HORA: A les 17.30h., primera convocatòria
A les 18.00h., segona convocatòria.

-LLOC: Carrer Barcelona, 5 (CASINET, antic local de l’ONCE).

ORDRE DEL DIA

APROVÀ, SI S’ESCAU:

1.- ACTA ANTERIOR

2.- MEMÒRIA ANY 2014

3.- ESTAT DE COMPTES ANY 2014

4.- PRESSUPOST ANY 2015

5.- PROJECTE ANY 2015

6.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix