23-7-2016 ASSEMBLEA

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA-UNIVERSAL

-DIA: 23 de juliol de 2016, dissabte.
-HORA: A les 17.30h., primera convocatòria
A les 18.00h., segona convocatòria.
-LLOC: Local social: Baixada al Port, 10-12

ORDRE DEL DIA

APROVÀ, SI S’ESCAU:

1.- ACTA ANTERIOR, Nº 168, 17-6-2016
2.- ELECCIÓ JUNTA DIRECTIVA
3.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix