23-9-2014 REUNIÓ DE JUNTA

-DIA: 23 de setembre, dimarts.
-HORA: A les 6.30 de la tarda.
-LLOC: Local social.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura acta anterior.
2. Informe del president referint-se a incidències de l'útima festa d'aniversari i mesures a prendre.
3 . Activitats.
4 . Precs i preguntes.

Comparteix