24-5-2013 REUNIÓ DE JUNTA

-DIA: 24 de maig, divendres.
-HORA: A les 6 de la tarda.
-LLOC: Local social

ORDRE DEL DIA
-Lectura acta anterior.
-Parc Caramar.
-Local social.

Comparteix