3-2-2012 REUNIÓ DE JUNTA

-DIA: 3 de febrer, divendres.
-HORA: A les 6.30 de la tarda.
-LLOC: Local social.

ORDRE DEL DIA
1 -Lectura acta anterior.
2 -Estat de comptes a 31-12-2011.
3 -Pressupost any 2012.
4 -Precs i preguntes.

NOTA:
Les reunions de Junta es faran cada primer divendres de mes, prèvia notificació.

Comparteix