30-1-2015 REUNIÓ DE JUNTA

CONVOCATÒRIA JUNTA EXECUTIVA

-DIA: 30 de gener de 2015, divendres
-HORA: A les 6 de la tarda.
-LLOC: Carrer Barcelona (ONCE, antic Casinet).

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- ESTAT DE COMPTES 2014
3.- PRESSUPOST 2015
4.- CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
5.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix