8-3-2014 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

-DIA: 8 de març de 2014, dissabte.

-HORA: A les 17.30h., primera convocatòria
A les 18.00h., segona convocatòria.

-LLOC: Carrer Barcelona, 5 (CASINET, antic local de l’ONCE).

ORDRE DEL DIA

APROVÀ, SI S’ESCAU:

1.- ACTA ANTERIOR
2.- MEMÒRIA ANY 2013
3.- ESTAT DE COMPTES ANY 2013
4.- PRESSUPOST ANY 2014
5.- PROJECTE ANY 2014
6.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix