8-6-2012 REUNIÓ DE JUNTA (AJORNADA)

-DIA: 8 de juny de 2012, divendres
-HORA: A les 6.30 de la tarda.
-LLOC: Local Social

ORDRE DEL DIA
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- MANTENIMENT CIRCUIT
4.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix