REUNIÓ DE JUNTA 20-10-2015

CONVOCATÒRIA JUNTA EXECUTIVA

-DIA: 20 d’octubre de 2015, dimarts
-HORA: A les 6 de la tarda.
-LLOC: Local social: Baixada del Port

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- ACTIVITATS REALITZADES
3.- PROGRAMA 2015
4.- PRECS i PREGUNTES

Comparteix