El servei de Protecció Civil està gestionat per Voluntaris pel Masnou conjuntament amb l'Ajuntament del Masnou. Voluntaris pel Masnou Protecció Civil està formada per un grup de ciutadans i ciutadanes del Masnou preocupats per la seguretat del poble i l'atenció ciutadana.

Actualment, Voluntaris pel Masnou, té mitjans tècnics suficients per poder donar suport immediat en cas de pluges, riuades i altres desastres.

Voluntaris pel Masnou Protecci Civil col•labora amb l'Ajuntament en les activitats següents:
- Serveis preventius d'informació i suport als altres cossos de socors, i seguretat als actes de concurrència massiva o de perillositat especial.
- Col•laboració en situacions d'emergència o preemergència mitjançant reforços de guàrdia, suport logístic, etc., d'acord sempre amb les actuacions previstes en els diferents plans d'emergència o d'actuació i sota les indicacions del director del pla, de l'autoritat municipal corresponent o, si no n'hi hagués, en coordinació amb els comandaments de la Policia Local, Protecció Civil i Bombers.

Riscos i consells de prevenció: revetlles.
Riscos i consells de prevenció: tempestes i glaçades.
Riscos i consells de prevenció: aiguats i inundacions.
Protecció Civil del Masnou

Adreça:
Carrer de Tomàs Vives, 10
08320 El Masnou

Horari d'oficina dimarts i dimecres de 18h a 20h.
Telèfon: 93 555 17 44

Comparteix